همه دروه های در حال ثبت نام

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'بورس'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
بورس (گروه 3) دوشنبه و پنجشنبه / ساعت : ۱۷ الی ۲۰ ۸۴ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'حسابداری (علوم مالی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
حسابداری مالیاتی شنبه / ساعت : ۱۴ الی ۱۸ ۳۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۵,۵۱۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 15) یکشنبه و سه شنبه / ساعت : ۱۸ الی ۲۱ ۱۰۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۲۰,۷۵۷,۵۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 13) جمعه / ساعت : ۹ الی ۱۳ ۱۰۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۲۰,۷۵۷,۵۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'عکاسی دیجیتال'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
عکاسی جامع (گروه 19) یکشنبه و سه شنبه / ساعت : ۰۹ الی ۱۲ ۹۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۱ ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۱۴,۹۱۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'کامپیوتر و ICT'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
ICDL 2 روزهای زوج / ساعت ۹ الی ۱۲ ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۳,۹۹۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C شنبه و چهارشنبه / ساعت : ۱۲ الی ۱۵ ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۵,۱۳۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مُد و پوشاک (طراحی لباس)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
طراحی لباس مقدماتی (گروه 88) یکشنبه و سه شنبه / ساعت : ۱۷ الی ۲۱ ۱۸۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۲۳,۶۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت پیشرفته (گروه 37) دوشنبه / ساعت : ۱۷ الی ۲۱ ۷۰ تابستان ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی لباس پیشرفته (گروه 89) روزهای زوج / ساعت : ۹ الی ۱۳ ۱۶۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۲۳,۶۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مدیریت و کارآفرینی'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
اصول و فنون مذاکرات تجاری جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۶ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۵,۱۳۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مدیریت عمومی پنجشنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۲ ۱۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۴,۳۷۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مدیریت فروش دوشنبه و پنجشنبه / ساعت :۱۷ الی ۲۰ ۱۸ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۵,۲۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'معماری (دکوراسیون داخلی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
REVIT دو روز در هفته / از ساعت ۱۳ به بعد ۴۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۸۹۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
اتوکد دوبعدی دو روز در هفته / از ساعت ۱۴ به بعد ۴۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۱ ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۴,۶۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
3D MAX دو روز در هفته / از ساعت ۱۴ به بعد ۸۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۷,۵۰۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
REVIT یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۰ الی ۱۳ ۴۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۸۹۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (گروه 45) دو روز در هفته / از ساعت ۱۳ به بعد ۱۲۴ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۱۶,۰۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'هنر و گرافیک'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
فتوشاپ یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۰۹ الی ۱۲ ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۵,۲۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ایلاستریتور جامع شنبه و چهارشنبه / ساعت : ۱۵ الی ۱۸ ۳۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۳,۷۰۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
فتوشاپ (آنلاین) یکشنبه و سه شنبه / ساعت : ۱۷ الی ۲۰ ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۵,۲۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
لایت روم LightRoom یکشنبه و سه شنبه / ساعت : ۱۲ الی ۱۵ ۲۱ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۳,۰۴۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین