همه دروه های در حال ثبت نام

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'بورس'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
بورس (گروه 3) دوشنبه و پنجشنبه / ساعت : ۱۷ الی ۲۰ ۸۴ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'حسابداری (علوم مالی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
حسابداری ویژه بازار کار (گروه17 برگزاری بصورت ترکیبی آنلاین و حضوری) روزهای زوج / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۰۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲۰ درصد تخفیف روز حسابدار ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری مالیاتی (برگزاری بصورت ترکیبی آنلاین و حضوری) شنبه / ساعت : ۱۵ الی ۱۷ ۳۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰ درصد تخفیف روز حسابدار ۴,۶۴۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 15) یکشنبه و سه شنبه / ساعت : ۱۸ الی ۲۱ ۱۰۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۲۰,۷۵۷,۵۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 13) جمعه / ساعت : ۹ الی ۱۳ ۱۰۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۲۰,۷۵۷,۵۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'عکاسی دیجیتال'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
عکاسی جامع (گروه 20) جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۹۰ پاییز ۱۳۹۹ رامین رحمانی نژاد ۲ ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۱۴,۹۱۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'کامپیوتر و ICT'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python دو روز در هفته / از ساعت ۱۳ به بعد ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۶,۵۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
وب دیزاین 1 Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) دو روز در هفته ۴۸ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۶,۵۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ICDL 2 روزهای فرد ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۴,۵۶۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ICDL 1 روزهای فرد ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۴,۵۶۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
زبان برنامه نویسی #C یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۲ الی ۱۵ ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۶,۰۸۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ICDL 2 روزهای زوج / ساعت ۹ الی ۱۲ ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۳,۹۹۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C شنبه و چهارشنبه / ساعت : ۱۲ الی ۱۵ ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۵,۱۳۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دپارتمان مد و پوشاک شامل دوره های زیر می باشد:

  • طراحی لباس مقدماتی
  • طراحی لباس پیشرفته
  • الگو سازی و تکنیک های دوخت مقدماتی (به روش مولر)
  • الگو سازی و تکنیک های دوخت پیشرفته (به روش مولر)
  • دوخت تخصصی مانتو

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مُد و پوشاک (طراحی لباس)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
طراحی لباس پیشرفته (گروه 91) روزهای فرد / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۶۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۲۳,۶۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت مقدماتی (گروه 41) یک روز در هفته / ۴ ساعته ۷۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی لباس مقدماتی (گروه 90) شنبه و سه شنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۸۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۲,۳۶۵,۵۰۰ ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت پیشرفته (گروه 37) دوشنبه / ساعت : ۱۷ الی ۲۱ ۷۰ تابستان ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی لباس پیشرفته (گروه 89) روزهای زوج / ساعت : ۹ الی ۱۳ ۱۶۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۲۳,۶۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مدیریت و کارآفرینی'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
مبانی، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 (آنلاین) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۶ الی ۱۸ ۱۶ پاییز ۱۳۹۹ کیوان کشاورز ۶ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۳,۴۲۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
اصول و فنون مذاکرات تجاری جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۶ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۵,۱۳۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مدیریت عمومی (آنلاین) دوشنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۱ الی ۱۳ ۱۶ پاییز ۱۳۹۹ کیوان کشاورز ۵ ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۴,۳۷۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مدیریت فروش (آنلاین) پنجشنبه ها / ساعت :۱۳ الی ۱۶ ۱۸ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۵,۲۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'معماری (دکوراسیون داخلی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (گروه 49) دو روز در هفته / از ساعت ۱۳ به بعد ۱۳۸ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۱۶,۰۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
REVIT دو روز در هفته / از ساعت ۱۳ به بعد ۴۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۵,۸۹۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
اتوکد دوبعدی دو روز در هفته / از ساعت ۱۴ به بعد ۴۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۴,۶۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
3D MAX دو روز در هفته / از ساعت ۱۴ به بعد ۸۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۷,۵۰۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
REVIT یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۰ الی ۱۳ ۴۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۸۹۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'هنر و گرافیک'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
مارولس Marvelous Designer (مارولس (آنلاین)) دوشنبه ها / ساعت ۱۵ الی ۱۹ ۳۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۶,۲۷۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
لایت روم LightRoom یک روز در هفته ۲۱ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۳,۰۴۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ایلاستریتور جامع شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۵ الی ۱۸ ۳۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۴,۱۸۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
فتوشاپ شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۸ الی ۲۱ ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۶,۰۸۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
فتوشاپ یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۰۹ الی ۱۲ ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۶,۰۸۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
فتوشاپ (آنلاین) یکشنبه و سه شنبه / ساعت : ۱۷ الی ۲۰ ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰درصد تخفیف روز دانش آموز ۵,۱۲۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
لایت روم LightRoom یکشنبه و سه شنبه / ساعت : ۱۲ الی ۱۵ ۲۱ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۳,۰۴۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین