دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'کامپیوتر و ICT'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
ICDL 2 روزهای زوج / ساعت ۹ الی ۱۲ ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۳,۹۹۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C شنبه و چهارشنبه / ساعت : ۱۲ الی ۱۵ ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۵,۱۳۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین