دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مُد و پوشاک (طراحی لباس)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
طراحی لباس مقدماتی (گروه 88) یکشنبه و سه شنبه / ساعت : ۱۷ الی ۲۱ ۱۸۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۲۳,۶۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت پیشرفته (گروه 37) دوشنبه / ساعت : ۱۷ الی ۲۱ ۷۰ تابستان ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی لباس پیشرفته (گروه 89) روزهای زوج / ساعت : ۹ الی ۱۳ ۱۶۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۲۳,۶۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین