دوره های یک دپارتمان

دپارتمان مد و پوشاک شامل دوره های زیر می باشد:

  • طراحی لباس مقدماتی
  • طراحی لباس پیشرفته
  • الگو سازی و تکنیک های دوخت مقدماتی (به روش مولر)
  • الگو سازی و تکنیک های دوخت پیشرفته (به روش مولر)
  • دوخت تخصصی مانتو

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مُد و پوشاک (طراحی لباس)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
طراحی لباس مقدماتی (گروه 97) روزهای زوج / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۹۲ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت مقدماتی (گروه 43) دو روز در هفته ۸۴ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی لباس مقدماتی (گروه 96) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۹۲ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی و دوخت تخصصی مانتو دو روز در هفته ۶۰ تابستان ۱۴۰۰ فاطمه ماهری ۶ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی لباس مقدماتی (گروه 95) دوشنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۹۲ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت مقدماتی (گروه42) دو روز در هفته ۷۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی لباس پیشرفته (گروه 93) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۷۷ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی لباس مقدماتی (گروه 94) روزهای زوج / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۹۲ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت پیشرفته (گروه 39) یک روز در هفته ۸۴ تابستان ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی لباس پیشرفته (گروه 91) روزهای فرد / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۷۷ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین