دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'معماری (دکوراسیون داخلی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
REVIT دو روز در هفته / از ساعت ۱۳ به بعد ۴۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۸۹۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
اتوکد دوبعدی دو روز در هفته / از ساعت ۱۴ به بعد ۴۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۱ ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۴,۶۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
3D MAX دو روز در هفته / از ساعت ۱۴ به بعد ۸۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۷,۵۰۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
REVIT یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۰ الی ۱۳ ۴۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۸۹۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (گروه 45) دو روز در هفته / از ساعت ۱۳ به بعد ۱۲۴ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۱۶,۰۵۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین