دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مدیریت و کارآفرینی'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
اصول و فنون مذاکرات تجاری جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۶ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۵,۱۳۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مدیریت عمومی پنجشنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۲ ۱۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۴,۳۷۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مدیریت فروش دوشنبه و پنجشنبه / ساعت :۱۷ الی ۲۰ ۱۸ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۵,۲۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین