دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'هنر و گرافیک'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
فتوشاپ یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۰۹ الی ۱۲ ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۵,۲۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ایلاستریتور جامع شنبه و چهارشنبه / ساعت : ۱۵ الی ۱۸ ۳۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۳,۷۰۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
فتوشاپ (آنلاین) یکشنبه و سه شنبه / ساعت : ۱۷ الی ۲۰ ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۵,۲۲۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
لایت روم LightRoom یکشنبه و سه شنبه / ساعت : ۱۲ الی ۱۵ ۲۱ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۳,۰۴۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین