دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'هنر و گرافیک'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
فتوشاپ دو روز در هفته/صبح ۶۰ بهار ۱۴۰۰ محسن بهزادی ۶ ۷,۴۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۷,۰۳۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
پریمیر دو روز در هفته ۴۸ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۸,۰۷۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
فتوشاپ دو روز در هفته (عصرها) ۶۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۷,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۷,۰۳۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مارولس Marvelous Designer (مارولس) یک روز در هفته ۳۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۸,۳۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۷,۸۸۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
لایت روم LightRoom (برگزاری بصورت ترکیبی آنلاین و حضوری) دو روز در هفته ۲۱ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۳,۷۰۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ایلاستریتور جامع دو روز در هفته ۴۰ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۵,۱۳۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین