دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'عکاسی دیجیتال'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
عکاسی جامع (گروه 19) یکشنبه و سه شنبه / ساعت : ۰۹ الی ۱۲ ۹۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۱ ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۱۴,۹۱۵,۰۰۰ ثبت نام آنلاین