دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'عکاسی دیجیتال'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
عکاسی جامع (گروه 23) روزهای فرد / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۱۰ تابستان ۱۴۰۰ رامین رحمانی نژاد ۶ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
عکاسی جامع (گروه 22) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۰۹ الی ۱۲ ۱۱۰ بهار ۱۴۰۰ رامین رحمانی نژاد ۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف پرداخت آنلاین ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
عکاسی با موبایل دو روز در هفته ۳۵ بهار ۱۴۰۰ رامین رحمانی نژاد ۴ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف ثبت نام آنلاین ۵,۷۰۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
عکاسی جامع (گروه 21) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۱۰ بهار ۱۴۰۰ رامین رحمانی نژاد ۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین