دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'حسابداری (علوم مالی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
حسابداری مالیاتی شنبه / ساعت : ۱۴ الی ۱۸ ۳۲ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۵,۵۱۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 15) یکشنبه و سه شنبه / ساعت : ۱۸ الی ۲۱ ۱۰۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۲۰,۷۵۷,۵۰۰ ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 13) جمعه / ساعت : ۹ الی ۱۳ ۱۰۰ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۲۰,۷۵۷,۵۰۰ ثبت نام آنلاین