دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'بورس'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
بورس (گروه 3 ) دوشنبه و پنجشنبه / ساعت : ۱۷ الی ۲۰ ۸۷ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین