دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'بورس'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
بورس (گروه 3) دوشنبه و پنجشنبه / ساعت : ۱۷ الی ۲۰ ۸۴ پاییز ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف آنلاین ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ثبت نام آنلاین