اطلاعات دوره پکیج طراحی کاراکتر و نقاشی دیجیتال 2 (پیشرفته)

اطلاعات دوره پکیج طراحی کاراکتر و نقاشی دیجیتال 2 (پیشرفته)

پیش نیاز ها

  • آشنایی با طراحی مقدماتی
  • گذراندن دوره پکیج طراحی کاراکتر و نقاشی دیجیتال 1

سرفصل ها

  • طراحی حالت و شناخت ماهیچه،اجزائ چهره و اسکلت بدن
  • طراحی بک گراند و پرسپکتیو
  • ساده سازی حجم های بدن انسان
  • مدل شیت و پز شیت
  • طراحی اکسپرشن و میمیک چهره
  • رنگ و نور در بک گراند و فضا سازی
  • نور پردازی تخصصی در فیگور و چهره

کسب توانایی ها

  • تسلط کافی برای طراحی یک فریم تصویر سازی به سفارش کارفرما در زوایا ، رنگ و نور های مختلف در راستای استفاده در انیمیشن، تبلیغات و ... (کاراکتر و فضا)
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR