صفحه اصلی

آیین نامه انضباطی آموزشی  مجتمع فنی تهران (نمایندگی شیراز)

 1. رعایت شئونات اسلامی و انضباطی و حسن رفتار با اساتید، پرسنل و دانشپذیران الزامیست .
 2. رعایت ادب و احترام(و برخورد مناسب و محترمانه) به مجتمع فنی ، پرسنل، اساتید و دانشپذیران الزامیست و چنانچه رعایت نشود ؛ مجتمع ارائه خدمات به دانشپذیر را قطع می نماید و مبالغ پرداختی نیز به هیچ عنوان برگشت داده نمی شود .
 3. دانشپذیر موظف به رعایت پوشش مناسب در مجتمع و کلاس می باشد(پوشیدن لباسهای ورزشی ممنوع است).
 4. خودداری از به همراه داشتن وسائل غیر مجاز در محیط آموزشگاه و خاموش نگه داشتن تلفن همراه در کلاس الزامیست.
 5. مسئولیت مراقبت از وسائل شخصی دانشپذیر به عهده وی می باشد و موظف به نگهداری و استفاده بهینه از اموال و تجهیزات مجتمع می باشد و در صورت وارد کردن هرگونه خسارت به اموال و تجهیزات مجتمع ، مسئول بوده و متعهد به جبران خسارت طبق نظر مدیریت مجتمع می باشد.
 6.  دانشپذیر موظف به حضور در تمامی جلسات کلاسها در ساعات مقرر می باشد و در صورت عدم حضور و غیبت بیش از سه جلسه، مجتمع میتواند از حضور وی در جلسه امتحان خودداری نماید . درصورت تکرار تاخیر در ورود و ترک کلاس قبل از پایان کلاس نیز میتواند شامل این بند شود.
 7. دانشپذیر موظف به ثبت و ارائه شماره تلفن ثابت در این فرم می باشد. موسسه در صورت تغییر در برنامه آموزشی با شماره ثابت تماس میگیرد. لذا دانشپذیر موظف است که هر گونه تغییر شماره تلفن را سریعاً به موسسه اعلام نمائید.
 8.  هر یک از چک های  اقساط باید در موعد مقرر وصول شود در غیر اینصورت از شرکت در کلاسها جلوگیری بعمل خواهد آمد.
 9. هر گونه هزینه بابت کپی ، جزوات و کتاب ها بعهده دانش پذیر میباشد.
 10. برگزاری کلاس ها در شرایط عادی بصورت حضوری است ولی چنانچه به هردلیلی (اعم از شیوع بیماری، جنگ و...) دولت اجازه کلاسهای حضوری را ندهد، ادامه کلاس بصورت آنلاین خواهد بود.
 11. تسویه حساب کامل دوره هایی که مبلغ آنها کمتر از یک میلیون تومان است باید تا جلسه دوم انجام شود.
 12. با توجه به سطح کیفی بسیار خوب آموزشهای مجتمع فنی تهران ، انتخاب اساتید برای دوره ها بر عهده مجتمع فنی تهران می باشد و هیچ تعهدی از طرف مجتمع مبنی بر ارائه کلاسها توسط استادی خاصی وجود ندارد.
 13.  در دوره های بلند مدت (معماری داخلی ، طراحی لباس و...) فقط یک مدرک برای کل دوره صادر می شود و بدیهی است که برای تک درس ها ی دوره هیچ مدرکی ارائه نمی گردد.
 14. چنانچه دانشپذیران دوره بلند مدت (طراحی لباس، دکوراسیون و..) در یک جلسه از یکی از دروس مربوطه شرکت کند و سپس آن درس را ادامه ندهد، برای حضور در گروههای دیگر باید هزینه آن تک درس را پرداخت کند.
 15. در دوره های بلند مدت باید تا نیمه مدت دوره تسویه حساب کامل انجام شود و در صورت عدم تسویه از حضور در کلاس جلوگیری به عمل می آید.
 16. چنانچه دانشپذیر در هر زمانی از دوره بلند مدت از ادامه کلاس منصرف شود و مبلغ پرداختی کمتر از مدت زمان مذکور باشد ، متعهد است که شهریه را تا آن درس مذکور در آن زمان پرداخت نماید.
 17. چنانچه تعداد دانشپذیران کلاس از حدنصاب 10  نفر کمتر باشد بدیهی است که تعداد ساعت کلاس نیز کاهش می یابد.
 18. شروع کلاس/دوره منوط به حدنصاب رسیدن تعداد ثبت نام کنندگان است.
 19. فیلمبرداری و ضبط آموزش کلاس درس ممنوع میباشد و در صورت مشاهده دانشجو به بخش حقوقی مجتمع ارجاع داده خواهد شد.
 20. اطلاع رسانی های مجتمع از طریق سامانه پیامکی انجام میگردد ، دانشجویان باید گوشی خود را از بلاک پیامک های تبلیغاتی بیرون آورده تا از اطلاع رسانی های مجتمع آگاه گردند( شماره پیامک مجتمع 10009338650460 )

تذکر :چنانچه داوطلب پس از ثبت نام قطعی و قبل از شروع دوره/کلاس از شرکت در کلاس های موسسه منصرف گردد آموزشگاه پس از کسر 20% از کل شهریه مابقی آن را به داوطلب مسترد مینماید که طول مدت زمان بازگشت هزینه ی انصراف 10 الی 14 روز کاری می باشد. .اما پس از شروع دوره ویا اطلاع رسانی جهت شروع دوره در تاریخ مشخص استرداد شهریه به هیچ عنوان انجام نمی شود ( از قبیل :ماموریت اداری-مشمولیت وظیفه-مسافرت-بیماری و سایر موارد پیش بینی نشده) و داوطلب موظف است طبق قرارداد  تمام بدهی خود را پرداخت نماید.

*مهم : گواهینامه آموزشی شما طبق اطلاعات مندرج در سایت صادر میگردد، بنابراین در درج کردن اطلاعات خود کاملا دقت بفرمایید.