اطلاعات دوره تقاضای نوبت مشاوره و کوچینگ

اطلاعات دوره تقاضای نوبت مشاوره و کوچینگ

درباره کوچینگ :

کوچینگ:رابطه ای مشارکت محور میان کوچ و مُراجع است. فرایند خلاقانه ای که الهام بخش مُراجع می شود و او را به سوی تفکری عمیق ، قدرتمند و خلاقانه سوق می دهد تا بتواند پتانسیل های فردی و حرفه ای خود را به حداکثر برساند.

کوچ(Coach): فردی است که با استفاده از مهارت های مختلف حرفه ای و پرسشگری قدرتمند ، مُراجع را به چالش فکری کشیده تا مُراجع درک و بینش خود را از مسائل موضوع جلسات کوچینگی افزایش دهد و پتانسیل های خود را شناخته و مهارت ها و توانایی های خود را افزایش دهد .تمرکز کوچ بر زمان حال و آینده است و نقش همراه و تسهیلگر را دارد.

مُراجع(Client): فردی است سالم وتوانمند که با اختیار و خواست خود برای تغییر زندگی ، رشد و توسعه فردی یا شغلی به کوچ مراجعه می کند و اراده کافی را برای رشد و موفقیت دارد.

آقای کیوان کشاورز با 20 سال سابقه حرفه ای و موثر مشاوره و کوچینگ در کنار شماست .

آقای دکتر کشاورز شما را تا موفقیت همراهی می کند.

کوچینگ سازمانی 

کوچینگ شخصی و موفقیت

*****

مشاوره: فرآیندی است که مشاور با مطالعه وضعیت فعلی کسب و کار یا شرایط شغلی شخص ، راهکارهایی متناسب با شرایط و توان کسب و کار و مدیران مربوطه در ارتباط با موضوع قرارداد ارائه دهد و سازمان ها و کسب و کارها را راهنمایی کند تا رشد و موفقیت لازم کسب شود، هر چند عوامل و تغییراتی از قبیل سیاسی و اقتصادی جامعه تاثیر گذار بر روند رشد و موفقیت است.

 

آقای کیوان کشاورز با 20 سال سابقه حرفه ای و موثر مشاوره و کوچینگ در کنار شماست .

آقای دکتر کشاورز شما و سازمان شما را تا موفقیت همراهی می کند.

مشاوره در زمینه های : انواع استاندرادهای بین المللی ایزو ISO -برندینگ- مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک -رشد و توسعه فروش - بهینه سازی سیستم ها و روش های کاری- ساختار سازمانی و منابع انسانی و...

کوچینگ سازمانی 

کوچینگ شخصی 

© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR