اطلاعات دوره فن بیان و سخنوری

اطلاعات دوره فن بیان و سخنوری

پیش نیاز ها

 • حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • عدم وجود مشکل جدی در اندام های گفتاری
 • علاقه مند به حوزه گویندگی، اجرا و سخنرانی

سرفصل ها

 • اصول فن بیان (تنفس صحیح شکمی و دیافراگمی، کیفیت صدا، تلفظ صحیح و محکم و روان صحبت کردن، تکنیک های فن بیان از جمله آکسان گذاری، تنالیته صدا، تکیه کلام ها، مکث و لحن)
 • اصول مرتبط با اجرا (رادیو و تلویزیون)
 • اصول مرتبط با سخنوری (زبان بدن و ...)
 • بداهه گویی و اهمیت نویسندگی در این گرایش
 • آموزش های تخصصی فنی و گزارشگیری

کسب توانایی ها

 • شناخت اصول اجرا
 • شناخت رموز اعتماد به نفس و مدیریت استرس در سخنرانی
 • بداهه نویسی
 • شناخت تجهیزات فنی اجرا و....
 • (تغییر و تحول در بیان کمترین دستاورد از دوره است)

همراه با پشتیبانی

© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR