اطلاعات دوره طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط

اطلاعات دوره طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط

دروس سطح متوسطه دکوراسیون داخلی :

  • آشنایی با متریال های کاربردی معماری داخلی
  • آنالیز اجرایی معماری داخلی (متره و برآورد)
  • سبک شناسی معماری
  • Sketch up
  • DesignStudio (چیدمان مسکونی)

* دانشپذیران پس از کسب نمره قبولی در هر درس، گواهینامه سطح متوسطه را دریافت می نمایند.

© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR