اطلاعات دوره حسابداری جامع ویژه بازار کار

اطلاعات دوره حسابداری جامع ویژه بازار کار

گزیده ای از مطالب آموزشی این دوره :

 • تعاریف و مفاهیم حسابداری
 • انواع گزارشهای مالی
 • چگونگی ثبت وقایع مالی
 • حسابداری واحدهای خدماتی
 • حسابداری وجوه نقد و بانک – حسابها و اسناد دریافتنی – استهلاک دارائی های ثابت
 • تهیه صورت های مالی نهائی
 • اثرات وقایع مالی بر روی فرمول ترازنامه و تعریف انواع حسابها و ماهیت آنها
 • خرید و فروش کالا و ثبت آن در دفاتر
 • تهیه صورت های مالی 
 • آشنائی با استهلاک ها
 • حسابداری موجود ی
 • حسابداری حسابهای دریافتنی و مطالبات مشکوک الوصول
 • حسابداری اسناد دریافتنی
 • تعریف کدینگ حسابداری
 • طراحی کدینگ و ساختار حسابها
 • آموزش مراحل دفتر داری
 • نحوه تهیه گزارشات مالی

نرم افزار سپیدار سیستم

 • آموزش بستن حسابهای دائمی و صدور سند افتتاحیه سالهای بعد
 • آنالیز پروسه خرید
 • آنالیز پروسه فروش
 • آنالیز پروسه خزانه داری
 • آنالیز پروسه هزینه و در آمد
 • آنالیز پروسه انبار
 • آنالیز پروسه حقوق و دستمزد
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • مدیریت اسناد
 • اصلاح حسابها و بستن آنها
 • صورتهای مالی
 • انجام پروژه حسابداری عملی و تمرین ها

ترفندهای اکسل در حسابداری

 • مدل سازی صورتهای مالی اساسی
 • حسابداری بهای تمام شده
 • حقوق و دستمزد
 • اهمیت پردازش اطلاعات
 • کاربرد اکسل
 • طراحی محاسبات
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR