اطلاعات دوره 3D MAX & VRAY جامع

اطلاعات دوره 3D MAX & VRAY جامع

پیش نیاز ها

 • اتوکد

سرفصل ها

 • معرفی نرم افزار ۳D Max و تاکید بر کاربردهای آن در رشته های مختلف
 • بررسی روش نصب و Crack نرم افزار
 • اشیاء اولیه استاندارد و توسعه یافته
 • جابجایی، دوران، تغییر مقیاس اشیاء
 • روش های مختلف copy اشیاء
 • اصلاح کننده های پارامتریک
 • آشنایی با اشکال دو بعدی
 • بررسی دستورات مربوط به اشکال دو بعدی (Editable spline)
 • بررسی روش های مدلسازی با اشکاب دو بعدی
 • دستورات بخش
 • Compound object
 • استفاده از Editpoly و دستورات مربوط به این اصلاح کننده برای مدلسازی به روش های مختلف
 • آشنایی با تئوری ساخت مواد و برجسته سازی خواص مهم مواد برای طراحی در نرم افزار
 • بررسی فاکتورهای مهم ماده نوع Standard
 • بررسی نقوش (Maps)
 • بررسی انواع مختلف مواد در موتور رندرScanline
 • شناخت کتابخانه مواد
 • بررسی تئوری نورپردازی و مسائل مربوطه در دنیای واقعی
 • شناخت نورهای Standard و خواص آنها
 • انجام نورپردازی طبیعی و مصنوعی در فضای نرم افزار
 • آشنایی با مفهوم روشنایی غیر مشتقیم و روشهای ایجاد ان در نرم افزار
 • Radiosity
 • Light tracer
 • شناسایی نورهای Photometric و خواص آنها
 • شناخت Exposure و استفاده از آن در خروجی
 • بررسی تئوری دوربین (نحوه کارکرد آن) در دنیای واقعی
 • ساخت دوربین به روشهای مختلف و بررسی خواص آن
 • بررسی جلوه های عمق میدان وضوح و تارشدگی در اثر حرکت
 • بررسی تئوری ساخت و ایجاد انیمیشن و نحوه ادراک مغز(خطای دید)
 • ساخت انیمیشن های پارامتریک و تبدیلی
 • انیمیشن روی مسیر
 • بررسی زمان در بخش Time configuration
 • بررسی Track view
 • رندر انیمیشن
 • ساخت جلوه ویژه آتش و مه
 • استفاده از سیستم های ذره ای

کسب توانایی ها

 • آموزش کامل مدل سازی و تنظیمات رندر گیری، نور پردازی و غیره
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR