اطلاعات دوره حسابداری مالیاتی

اطلاعات دوره حسابداری مالیاتی

پیش نیاز ها

 • دیپلم حسابداری
 • دانشجویان دپارتمان علوم مالی

سرفصل دوره :

 • تعاریف
 • حسابداری مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی (ماده 97 قدیم و جدید )
 • هزینه های قابل قبول مالیاتی
 • معافیتهای مالیاتی
 • تحریر دفاتر قانونی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 • تهیه اظهار نامه اشخاص حقوقی
 • جرائم مالیاتی
 • مالیات انحلال شرکتها
 • مالیات بر درآمد حقوق
 • مالیات و عوارض ارزش افزوده
 • اظهار نامه مالیات و عوارض ارزش افزوده
 • معاملات فصلی ماده 169
 • نرم افزار TTMS
 • دادرسی مالیاتی
 • مالیات بر درآمد اجاره
 • حقوق و دستمزد، فقط مباحث مالیاتی

کسب توانایی ها

 • انجام صحیح تکالیف قانونی مندرج در متن قانون مالیاتهای مستقیم در حوزه صورت معاملات فصلی و ارائه لیست حقوق به اداره دارایی
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR