اطلاعات دوره نرم افزار طراحی لباس CLO 3D

اطلاعات دوره نرم افزار طراحی لباس CLO 3D

سرفصل ها

  • آشنایی با فضای نرم افزار و ابزار ها
  • طراحی لباس با ابزار ها
  • خروجی نرم افزار

کسب توانایی ها

  • شبیه سازی طراحی لباس توسط دانشپذیران بوسیله ی کامپیوتر برای درک بیشتر قبل از طراحی و دوخت لباس
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR