اطلاعات دوره مدیریت برند

اطلاعات دوره مدیریت برند

سرفصل

  • مفاهیم اساسی بازاریابی برند
  • مدل های برندینگ
  • خلق پیام برندساز
  • طراحی پلن افزایش آگاهی برند
  • مطالعه موردی نمونه های برتر ایران و دنیا
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR