اطلاعات دوره الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

اطلاعات دوره الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

پیش نیاز :

الگو و دوخت نازکدوزی (مقدماتی)

سرفصل های آموزش طراحی و دوخت لباس شب و عروس

 • آموزش تبدیل الگوی اولیه به اساس لباس مجلسی
 • آموزش و مدلسازی الگوی اولیه به بالا تنه دکلته
 • آموزش الگوسازی و دوخت دکلته مجلسی 
 • آموزش الگوسازی و دوخت کت مجلسی با آستر
 • آموزش فنر دوزی
 • آموزش الگوسازی اساس الگو کشی
 • آموزش کاپ گذاری
 • آموزش الگوسازی اساس الگو کشی یقه حلزونی
 • آموزش آستر کشی دکلته
 • آموزش الگوسازی اساس الگوکشی یقه گره ای
 • آموزش الگوسازی و دوخت دامن مدل ماهی مجلسی
 • آموزش الگوسازی و دوخت یقه هالتری

پروژه

 • دوخت یک دست لباس شب یا عروس  با تمام جزئیات توسط دانشپذیر
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR