اطلاعات دوره MBA

اطلاعات دوره MBA

 • مدیریت عمومی
 • مدیریت بازاریابی
 • استراتژی
 • رفتار سازمانی
 • مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 • اقتصادکاربردی برای مدیران
 • کدهای معاشرت برای مدیران(Business Etiquettes)
 • مدیریت زنجیره تامین در عصر دیجیتال
 • مهارتهای ارتباطی موثر
 • مدیریت منابع انسانی
 • تفکر استراتژیک
 • طراحی مدل کسب و کار
 • اجرای استراتژی با مدل BSC
 • مهارتهای مذاکره
 • مدیریت فروش
 • مدیریت تبلیغات
 • مدیریت برند (Brand Management)
 • مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
 • بازاریابی و فروش دیجیتال
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR