اطلاعات دوره مدیریت فروش

اطلاعات دوره مدیریت فروش

سرفصل ها

  • جایگاه فروش در سیستم بازاریابی در کسب وکار
  • هدف گذاری(Targeting) در فروش
  • برنامه ریزی برای فروش کالا یا خدمات
  • طراحی شبکه فروش برای کسب وکار
  • باید و نباید های مدیریت فروش

کسب توانایی ها

  • مهارت در برنامه ریزی فروش برای یک لاین کالا/خدمات
  • مهارت در مهارت های ارتباطی موثر در فروش
  • مهارت در تحلیل شبکه فروش
  • مهارت در طراحی شبکه فروش برای یک کسب وکار موفق
© MFTShiraz.iR
Developed by MFTShiraz.iR